Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

Dashboard & Story

<aside> 📌 W tej sekcji dowiesz się:

Dashboard (w tłumaczeniu potocznym można nazwać pulpitem albo kokpitem nawigacyjnym) jest zestawem widoków z kilku arkuszy (Worksheets) umożliwiającym porównanie różnych danych w nich zawartych jednocześnie. Jeśli na przykład każdego dnia korzystasz z kilku arkuszy, aby pozyskać interesujące cię informacje, zamiast przeglądać każdy osobno, możesz stworzyć jeden Dashboard, który będzie uwzględniał je wszystkie. Dane zawarte w Dashboard’zie i arkuszach są połączone, jakakolwiek zmiana w arkuszu odbywa się automatycznie we wszystkich połączonych Dashboard’ach, analogicznie zmiana w Dashboard’zie automatycznie jest odzwierciedlona w odpowiednim arkuszu.

Tematy poruszone w tej sekcji (kliknij wybrany):

Obszar roboczy dashboardu

Projektowanie (budowanie) dashboardu

Formatowanie dashboardu

Copy & Paste w Tableau

Akcje na dashboardach

Story

Business illustrations by Storyset

Business illustrations by Storyset

Praktyczne wskazówki do tworzenia skutecznych Dashboard’ów

Miej jasno sprecyzowany cel

Twórz widok, który będzie łatwy i praktyczny w obsłudze

Dodaj różne opcje interakcji w Dashboardzie, aby zachęcić użytkowników do głębszej eksploracji danych

← Poprzednia strona

Packed bubbles / Bubble Chart

Następna strona →

Obszar roboczy dashboardu

Spis treści artykułu

Obszar roboczy dashboardu

Projektowanie (budowanie) dashboardu

Formatowanie dashboardu

Copy & Paste w Tableau

Akcje na dashboardach

Story

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie | Tips&Tricks

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>