Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

Podłączanie do danych

<aside> 📌 W tej sekcji dowiesz się:

Business illustrations by Storyset

Business illustrations by Storyset

Tematy poruszone w tej sekcji (kliknij wybrany):

Interfejs połączenia

Karta źródła danych (Data Source)

Typy połączeń do danych - Live vs Extract

Zarządzanie metadanymi

Filtrowanie źródła danych

Plik Excel

Pliki tekstowe .csv, .txt

Plik PDF

Tableau Cloud / Tableau Server

OneDrive

Google Drive

Przygotowanie modelu danych

Sposoby łączenia danych w Tableau (Joins, Unia i Relacje)

Podmiana źródła danych

Podmiana pól (Replace references)

← Poprzednia strona

Skróty klawiaturowe w Tableau

Następna strona →

Interfejs połączenia

Spis treści artykułu

Interfejs połączenia

Karta źródła danych (Data Source)

Typy połączeń do danych - Live vs Extract

Zarządzanie metadanymi

Filtrowanie źródła danych

Plik Excel

Pliki tekstowe .csv, .txt

Plik PDF

Tableau Online / Tableau Server

OneDrive

Google Drive

Przygotowanie modelu danych

Sposoby łączenia danych w Tableau (Joins, Unia i Relacje)

Podmiana źródła danych

Podmiana pól (Replace references)

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie | Tips&Tricks

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>