Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

Wizualizacje i wykresy

<aside> 📌 W tej sekcji dowiesz się:

Wizualizacje w Tableau (potocznie nazywane vizzes) mogą przybrać formę wykresu, grafu, mapy, ale także zwykłej tabeli danych. Przed rozpoczęciem budowy każdej wizualizacji, wyboru jej formy i charakteru, powinno się najpierw odpowiedzieć na kluczowe pytanie – jakie informacje chcemy pozyskać z takiej wizualizacji. W zasadzie każdy ruch na widoku będzie niósł za sobą kolejne pytania o dane. Będą się one różnić tym, gdzie przeciągasz dane pole, jaki jest jego typ, jaka jest kolejność przeciągania ich na widok. Z każdym kolejnym pytaniem, widok będzie się dostosowywał w taki sposób, by odpowiedzieć na nie w sposób wizualny przy użyciu Marks, tzn. kształtów, kolorów, tekstu oraz hierarchii, grup, filtrów, sortowania, itd.

Business illustrations by Storyset

Business illustrations by Storyset

<aside> 💡 Tableau oferuje 24 podstawowe wizualizacje, które możesz stworzyć bez specjalnych umiejętności, dosłownie kilkoma kliknięciami. Alternatywnie możesz posłużyć się zaznaczeniem wybranych pól poprzez klawisz CTRL i wywołanie wizualizacji z menu Show me.

</aside>

Dowiedz się więcej przechodząc do następnej strony poniżej albo klikając w wybrany link na pasku z prawej strony: 👉

Tworzenie wizualizacji w Tableau

← Poprzednia strona

Ukrywanie wierszy i kolumn

Następna strona →

Tworzenie wizualizacji w Tableau

Spis treści artykułu

Tworzenie Wizualizacji w Tableau

Galeria podstawowych wizualizacji

Text table

Heat map

Highlight table

Mapy (Maps)

Symbol map

Area map

Pie chart

Bar chart

Horizontal bar chart

Stacked bar

Stacked bar 100%

Side by side bars

Treemap

Dot plot

Side by side circles

Wykresy liniowe (Line charts)

Line chart continuous

Line chart discrete

Area chart continuous

Area chart discrete

Dual combination / Dual axis

Scatter plot

Histogram

Box plot / Box-and-whisker plot

Gantt chart

Bullet graph

Packed bubbles / Bubble Chart

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie | Tips&Tricks

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>