Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Tableau Prep - modelowanie danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

Strefa dla klientów Tableau

FAQ

Ankieta - kolejne treści

LOD Include oraz Exclude

INCLUDE

Funkcja INCLUDE uwzględnia dodatkowe wymiary, które definiują poziom szczegółowości agregacji. Kalkulacje te mają najlepsze zastosowanie na danych o dużym poziomie ziarnistości.

Poniższy przykład pozwala policzyć średnią sprzedaż per klient dla Segmentu, pomimo, że wymiar Customer Name nie znajduje się w Rows/Columns/Marks.

Utwórz prostą kalkulację, która uwzględni wymiar Customer Name w celu agregcji sprzedaży.

Untitled

Następnie przeciągnij segmenty do kolumn i kalkulację do wierszy.

Untitled

Słupki przedstawiają średnią sprzedaż według segmentów z uwzględnieniem klientów. Dla porównania średnia sprzedaż bez kalkulacji LOD wygląda następująco:

Untitled

Innym przykładem wykorzystania kalkulacji INCLUDE może być obliczenie średniej sprzedaży według stanów dla danego regionu.

Untitled

Wykres prezentuje się następująco:

Untitled

EXCLUDE

Funkcja EXCLUDE jest odwrotnością funkcji INCLUDE. Wyklucza ona wymiar z obliczeń. Jednym z przykładów zastosowania tej funkcji jest wyłączenie wartości daty ze sprzedaży. Pozwoli to na porównanie wartości z danego okresu z całością.

Najpierw utwórz prostą tabelę.

Untitled

Następnie utwórz kalkulację LOD Exclude.

Untitled

Przeciągnij kalkulację do wartości Marks. Otrzymasz następującą tabelę:

Untitled

Innym przykładem może być prezentacja sprzedaży na tle danego regionu.

Untitled

Utwórz prostą kalkulację LOD Exclude, a następnie przeciągnij ją w miejsce Marks.

Untitled

W efekcie otrzymasz kraj wraz z jego sprzedażą i sumą sprzedaży w danym regionie.

Untitled

← Poprzednia strona

LOD Fixed

Następna strona →

Quick Table Calculations

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Tableau Prep - modelowanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie | Tips&Tricks | Strefa dla klientów Tableau

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt | Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>