Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Tableau Prep - modelowanie danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

Strefa dla klientów Tableau

FAQ

Ankieta - kolejne treści

Google Drive

Podłączanie się do pliku na Google Drive

Aby podłączyć się do danych na dysku Google:

 1. Otwórz Tableau. Na stronie startowej w panelu Connect wybierz Google Drive (spod sekcji Connect To a Server).

  Untitled

 2. W oknie przeglądarki internetowej otworzy się strona logowania do konta Google. Zaloguj się używając adresu email bądź numeru telefonu. Jeśli więcej kont pojawia się na liście do logowania, wybierz to, na którym załadowane są dane, z których chcesz skorzystać.

  Untitled

 3. Kliknij Dalej, aby wprowadzić hasło.

  Untitled

 4. W następnym oknie wybierz Zezwól, aby Tableau Desktop miał dostęp do danych na Google Drive.

  Untitled

 5. W następnej zakładce przeglądarki internetowej pojawi się wiadomość o poprawnej autoryzacji dostępu. Możesz ją zamknąć.

  Untitled

 6. Przejdź z powrotem do Tableau. W oknie dialogowym wybierz lokalizację i następnie plik (poprzez dwuklik), który Tableau ma zaciągnąć. (Uwaga: Nie wszystkie typy plików są wspierane w tym rodzaju połączenia. Pliki niedostępne będą wyszarzone na liście.)

  Untitled

 7. Po podłączeniu danych z Google Drive, w zakładce Data Source znajdziesz tabele (arkusze), które znajdowały się w pliku źródłowym. Przeciągnij wybraną tabelę na kanwę z prawej strony, by rozpocząć dalszą pracę.

  Untitled

← Poprzednia strona

OneDrive

Następna strona →

Przygotowanie modelu danych

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Tableau Prep - modelowanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie | Tips&Tricks | Strefa dla klientów Tableau

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt | Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>