Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

Strefa dla klientów Tableau

Pierwsze kroki z Tableau Prep

FAQ

Ankieta - kolejne treści

OneDrive

Podłączanie się do pliku na OneDrive

Aby podłączyć się do pliku korzystając z usługi OneDrive:

 1. Otwórz Tableau. Na stronie startowej w panelu Connect wybierz OneDrive and SharePoint Online.

  Untitled

 2. W oknie dialogowym, które się otworzy, wpisz swój adres emailowy i kliknij Next oraz hasło i kliknij Sign In.

 3. Wybierz Yes, aby udzielić Tableau dostępu do plików usługi OneDrive i plików biblioteki usługi SharePoint Online.

 4. W następnym oknie pojawi się komunikat o poprawnym podłączeniu i autoryzacji do serwera:

  Untitled

 5. Wyszukaj i wybierz plik, z którym chcesz się połączyć, a następnie wybierz opcję Connect. Plik może należeć do jednej z trzech kategorii:

  Untitled

  Untitled

 6. W zakładce Data Source, w sekcji Connections widoczny będzie plik wraz z oznaczeniem jego pochodzenia (OneDrive and SharePoint Online).

  Untitled

 7. Po podłączeniu danych ze źródła, w zakładce Data Source znajdziesz tabele (arkusze), które znajdowały się w pliku źródłowym. Przeciągnij wybraną tabelę na kanwę z prawej strony, by rozpocząć dalszą pracę.

  Untitled

← Poprzednia strona

Tableau Cloud / Tableau Server

Następna strona →

Google Drive

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie | Tips&Tricks

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>