Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Tableau Prep - modelowanie danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

Strefa dla klientów Tableau

FAQ

Ankieta - kolejne treści

Kalkulacje YTD, QTD, MTD, WTD

Są to proste obliczenia, które zazwyczaj wykonuje się całą grupą. Pozwalają one na przedstawienie następujących informacji:

Pierwszym krokiem będzie stworzenie parametru daty, która będzie punktem odniesienia dla pozostałych kalkulacji. Parametr Select Time będzie datą graniczną, od której będą się odwoływały kolejne kalkulacje.

Parametr daje nam możliwość wyboru dowolnej daty, ale inna wersja poniższych kalkulacji może odwoływać się również do innych kalkulacji definiujących punkt w czasie:

Untitled

Następnie utwórz drugi parametr, który będzie wskazywał dostępne warianty wyboru (YTD, QTD, MTD, WTD). Wyniki będą prezentowane zgodnie z wybranym wariantem.

Untitled

Na podobnej zasadzie stwórz 4 kalkulacje, każda będzie odpowiadać wariantowi z parametru. Kalkulacja obejmie wszystkie daty, które znajdują się w zakresie dat od-do.

Aby wyznaczyć datę-od użyjemy funkcji DATETRUNC,która sprowadzić datę Select Time do pierwszego dnia danego okresu.

<aside> 💡 Uwaga! Poniższa kalkulacja odwołuje się do parametru Select Time, który zawiera wszystkie możliwe daty. Można go zmodyfikować, np. wpisując stałą datę lub funkcję TODAY ().

</aside>

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Utwórz kolejną kalkulację, która pozwoli na połączenie wszystkich wcześniejszych obliczeń.

Untitled

Przeciągnij ją na półkę Filtrów i zaznacz True. Dla wariantu WTD, wynik powinien prezentować się następująco:

Untitled

Porównanie bieżącego okresu do takiej samej liczby dni w poprzednim okresie.

Odniesienie okresu bieżącego do poprzednich przedstawiony jest poniżej na osi czasu:

Untitled

Untitled

Na poniższym przykładzie porównamy zakres danych od 1 do 30 grudnia (Current Period) do okresu od 1 do 30 listopada (Prior Period).

Untitled

Pierwszym krokiem będzie stworzenie parametrów początku i końca w dacie elastycznej. W poniższym przykładzie będzie to:

Untitled

Utwórz następnie flagi czasowe. Pozwalają one na określenie czy dana data należy do bieżącego lub ubiegłego okresu:

Current Period Date flag:

Untitled

Previous Period Date flag:

Untitled

Kolejnym krokiem będzie utworzenie kalkulacji, która będzie zwracała wartość miary Profit dla wskazanych okresów. W tym przypadku jest to CP Profit (bieżący okres) oraz PP Profit (poprzedni okres).

CP Profit:

Untitled

PP Profit:

Untitled

Na koniec możesz sprawdzić czy wszystko działa:

Untitled

Ostatnim krokiem może być policzenie różnicy oraz odchylenia między tymi okresami.

W ten oto sposób możemy wyznaczać wartości z niestandardowych zakresów danych oraz dokonywać analizy porównawczej między okresami.

← Poprzednia strona

Tips&Tricks

Następna strona →

Kalkulacje last N periods

Spis treści artykułu

Kalkulacje YTD, QTD, MTD, QTD Kalkulacje last N periods Format daty dzień, tydzień, miesiąc, rok Bar in Bar Strzałki Trendu Jitter Plot Stream Graph Diverging Bar Total na wykresie skumulowanym Wykres lizakowy (Lollipop Chart) Word Cloud Donut Chart Sortowanie wielu miar z parametrem góra/dół Rounded Bar Drill Down Chart Dumbbell Chart Slope Chart Rank Chart Candlestick Chart Pareto Chart Analiza kohortowa Tabelka w oparciu o jedną miarę Customer Acquisition 100% Realization Bar Chart Waterfall Chart Cel podróży

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Tableau Prep - modelowanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie | Tips&Tricks | Strefa dla klientów Tableau

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt | Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>